Poprowadzimy budowę domu od A do Z

Dlaczego warto zadbać o odpowiednie prowadzenie budowy?

Prowadzenie budów od początku do zakończenia inwestycji
Zadzwoń nr tel 512 66 23 33
E-mail: [email protected]
Szczecin, Woj. Zachodniopomorskie

Z jakiego powodu warto zadbać o odpowiednie prowadzenie inwestycji budowlanej? Bowiem często mylimy to z nadzorem budowlanym, zapominając o jakże ważnej kwestii a mianowicie prowadzeniu budowy zgodnie z adekwatnym do tego przeznaczeniem.

Oczywiście najważniejszym oraz podstawowym zagadnieniem w tym zakresie, jest nie tylko trzymanie ręki na pulsie w kontekście samej inwestycji budowlanej, lecz zajęcie się wszystkim co jest w tej sytuacji czymś nader ważnym. Przede wszystkim osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy (nie zawsze główny inwestor, może to być ktoś kto nas zastępuje ewentualnie osoba do tego celu upoważniona) ma za zadanie uzyskać pozwolenie na budowę. Dodatkowo zadbać nie tylko o przygotowanie takiej dokumentacji, lecz także nadzorowanie adekwatnego i konkretnego przebiegu całej inwestycji, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jej powstawania.

Warto zatrudnić fachowca który zadba o odpowiedni przebieg – prowadzenie budowy domu?

Budując nowoczesny dom inteligentny i energooszczędny warto zatrudnić fachowca, który zajmie się prowadzeniem budowy od samego początku do zakończenia

Dlaczego warto zatrudnić fachowca jaki zadba o odpowiedni przebieg budowy? Bowiem jest to osoba, jaka przede wszystkim posiada w tym aspekcie adekwatne predyspozycje i umiejętności, nader przydatne w tego typu sytuacji.

Mowa tutaj między innymi o :

– Zastąpieniu ewentualnego inwestora budowlanego, w kontekście wzięcia odpowiedzialności za całkowitą kontrolę projektu z uwzględnieniem co za tym idzie pozwolenia i całej dokumentacji technicznej
– Uwzględnienia jakości realizowanych prac i robót budowlanych, co za tym idzie ocena wykorzystanych materiałów
– Odbieranie poszczególnych etapów robót budowlanych, przeprowadzanie wszystkich prób w kontekście instalacji technicznych a tym samym urządzeń oraz przewodów kominowych
– Zatwierdzenie dokumentacji potwierdzającej zakończenie prac budowlanych

Jednym słowem przebieg budowy należy nie tyle nadzorować co kontrolować, a co najważniejsze uczestniczyć w wielu kwestiach związanych bezpośrednio z nią związanych. Sprawdzanie zgodności całej inwestycji budowlanej wraz z odpowiednią dokumentacją, kontrola postępu prowadzonych prac budowlanych czy też ich zgodności z projektem, to coś na co możemy nie mieć najzwyczajniej w świecie czasu, dlatego warto zadbać o fachowca który zrobi co za nas. W dzisiejszych czasach to właśnie architekci potrafią być angażowani jako inwestorzy zastępczy, co za tym idzie doskonale sprawdzają się właśnie w tej roli. Z tego też powodu zastanówmy się, nad tym jak zamierzamy zadbać o prawidłowy przebieg inwestycji budowlanej, jednocześnie jak duży zakres działań należy wziąć w tej sytuacji pod uwagę.

Za co odpowiedzialny jest kierownik budowy?

Dobry – polecany kierownik budowy zna się na prowadzeniu inwestycji i zaoszczędzi Państwu czas oraz pieniądze

Za co odpowiedzialność bierze kierownik budowy? Mianowicie to osoba, jaka zajmuje się sprawowaniem kontroli nad prawidłowym przebiegiem oraz realizacją wszystkich prowadzonych w kontekście danej inwestycji robót, także jakichkolwiek sytuacji i zdarzeń które mogą co oczywiste wystąpić.

Jakie obowiązki spoczywają na barkach kierownika budowy w kontekście prawa budowlanego?

Według prawa, kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba posiadające odpowiednie uprawnienia, niezbędne do prowadzenia oraz kierowania robotami budowlanymi. Jednocześnie do jego najważniejszych obowiązków zalicza się :

– Złożenie adekwatnego dokumentu (oświadczenia) jakie de facto informuje o przejęciu obowiązków związanych z kierowaniem budową (przejęciem ich od inwestora)
– Zabezpieczenia terenu, wraz z przygotowaniem tablicy informacyjnej
– Przygotowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia (to kierownik go tworzy, jednocześnie uwzględnia go we wpisie dziennika budowy)
– Kierowanie przebiegiem budowy wedle przygotowanego projektu, a co za tym idzie nawiązanie do uzyskanych w tej sytuacji pozwoleń jednocześnie zwracaniu uwagi na aspekt techniczno-budowlany, a także bezpieczeństwa oraz higieny pracy
– Wstrzymanie jakichkolwiek prac budowlanych, w momencie gdy dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia
– Stworzeniu geodezyjnych wytycznych obiektów
– Prowadzeniu dokumentacji technicznej w tym również co oczywiste dziennika budowy
– Zgłoszenie potencjalnemu inwestorowi ukończenia oraz sprawdzenia konkretnych robót budowlanych w tym – potrzeba oceny wykonanych instalacji, urządzeń czy przewodów typowo komunikacyjnych
– Poinformowanie inwestora o całkowitym ukończeniu robót budowlanych, oddanie oświadczenia o zgodności ich przeprowadzenia względnie uwzględnieniu potrzeby usunięcia jakichkolwiek usterek lub wad

Kierownik budowy nie bierze odpowiedzialności za reprezentowania potencjalnego inwestora w aspekcie działań jakie prowadzi wykonawca, zatem o jakość wszystkich robót musi tutaj zadbać on sam ewentualnie wyznaczony do tego przedstawiciel a więc inspektor nadzoru budowlanego.

Można jednak śmiało powiedzieć, iż rozległy zakres zadań i obowiązków kierownika budowy, jakie spoczywają na jego barkach, oznacza potrzebę nie tylko znalezienia takiego fachowca, lecz również potrzeby zaufania mu w kontekście powierzonych zadań. Warto zadbać również o inspektora nadzoru budowlanego, który ma znacznie większy wachlarz swoistych możliwości, a co za tym idzie także samodzielnie czuwać nad prawidłowym oraz adekwatnym przebiegiem budowy zgodnie ze swoistym założeniem.

[Głosów:2    Średnia:5/5]